Saue Valla Ääsmäe Raamatukogu sünnilugu.


Ääsmäe Avalik Raamatukogu asutati 6. detsembril 1924. aastal Saue valla Keskraamatukogu osakonnana Ääsmäe Kooli juures.

1956. aastal Ääsmäe Raamatukogu suleti ja raamatud viidi Jõgisoo (naaberküla) Raamatukogu täienduseks ning ääsmäelastel tuli 23 aastat leppida laenutuspunktiga.

1979. aastal hakkas raamatukogu taas olema Ääsmäe Raamatukogu, vanas mõisahoones.

Alates 1982. aastast kulusid järgnevad aastad „tõusuteele“ ronimiseks.

1992. aasta jaanuarikuust on raamatukogu Saue valla bilansis.

1993. aastal kolis raamatukogu oma lugejatele lähemale, Ääsmäe Lastepäevakodu hoonesse.

Aasta 2000 oli raamatukogule suur muudatuste aasta – 19. juunil kolis raamatukogu uutesse ruumidesse Ääsmäe Põhikooli hoones.

Sellest päevast algas raamatukogu tihe koostöö põhikooli ja noortekeskusega Exit ühise eesmärgi nimel – meie noorte abistamine õppematerjali leidmisel hariduse omandamiseks ja vaba aja aktiivseks sisustamiseks.

2002. aastast sai raamatukogust universaalne infokeskus. Valmis Ääsmäe Raamatukogu internetilehekülg.

Osalenud „Vaata Maailma“ AIP konkursil, toetati raamatukogu kahe arvutiga ja personali arvutialase koolitusega. Peale seda moodustati täiskasvanute arvutialane õpiring „Vaata oma külast maailma“.

2005. aastast hakati talletama Ääsmäe küla minevikku 1944 – 2004.

2006. aastast alustati raamatute laenutamist elektroonilise kataloogiga URRAM 

2008. aastal oli raamatukogu lugejaks registreeritud 650 inimest, külastusi aastas on umbes 15000. Meilt on võimalik valida ja koju laenutada kirjandust 17000 trükise hulgast. Saab kasutada lugemissaali, teabetoa internetiteenuseid, vaadata videosid ja DVD-sid.

2009.  Ääsmäe Raamatukogu tähistas 6. detsembril oma 85. juubelit. 21. detsembril käis ETV  saate "Sõida maale" võttegrupp  raamatukogust saadet tegemas.

2011. aastal Ääsmäe küla 770 aastapäev ja avati küla tähis. Ääsmäe Põhikool tähistas oma 225. juubelit.

2012. aastal valmis Ääsmäe Raamatukogul uus kodulehekülg ja uued raamatukogu tutvustavad voldikud.

2013. aasta juulikuul läksime üle uuele elektroonilisele kataloogile URRAM3 

  2013. aastal oli raamatukogu lugejaks registreeritud 640 inimest, neist lapsi 161. Külastusi aastas oli 14400. Meilt on võimalik valida ja koju laenutada kirjandust 19183 trükise hulgast. Saab kasutada lugemissaali, teabetoa internetiteenuseid, vaadata DVD -sid, kuulata muusikat ja laulda karaoket. 

2014. 06.detsembril tähistas  Ääsmäe Raamatukogu  90. juubelit.